N /13102 3-gevelwoning Sint-Niklaas OP

Het ontwerp tracht de wensen van het nieuw samengesteld gezin te vertalen in een ontwerp met een zo klein mogelijke footprint en een hoge compactheidsgraad. De oversteek op de tweede verdieping zorgt voor schaduw in de zuid-gerichte slaapkamer van de ouders die in direct contact staat met het dakterras.

R /13100 appartement, kantoor, winkel Beveren Waas UV

Het winkel-en appartementsgebouw dateert uit de jaren 60. Het pand wordt gestript en aangepast aan hedendaagse normen en comforteisen. In plaats van één groot appartement met twee studio’s en twee verdiepingen winkel wordt de bestaande indeling herzien en worden vier studio’s voorzien met optioneel één groot appartement of kantoorruimte met op de begane grond een winkelpand. De bestaande gevel wordt mee opgenomen in de renovatieplannen.

N /13099 Tuinpaviljoen Sint-Niklaas OP

Op de plaats van de vroegere garage is een vervangingsnieuwbouw geplaatst met tuinberging, compostzone,  3 autostaanplaatsen, fietsenberging en een sanitair gedeelte.

R /13098 vrijstaande woning Stekene

De bestaande bungalow wordt verbouwd en met een verdieping uitgebreid zodat deze als aanleunwoning kan worden gebruikt. De herorganisatie van de woning zorgt ervoor dat een lichte en luchtige woning ontstaat.

13097 tentoonstelling Sint-Niklaas

Om het 200 jarig bestaan van de stedelijke academie voor schone kunsten te vieren worden gedurende 2013 verschillende tentoonstellingen georganiseerd waaronder focus op 2 met werk van oud studenten. De installatie bevat schaalmodellen van recente projecten waaraan het bureau werkt.

N /13096 3-gevelwoning Sint-Niklaas OP

Het maximaal mogelijke profiel wordt niet gebouwd enerzijds omwille van het beperkte programma en anderzijds om meer privacy ten opzichte van het naastliggende fietspad en de naastliggende woning die zich op slechts 3 m afstand bevindt. Door meer zijdelingse afstand te bewaren van de buren wordt het ook mogelijk om meer zonlicht in de woning te brengen. De teruggetrokken begane grond geeft een aangepast stedenbouwkundig antwoord als hoekwoning en creëert tegelijkertijd een overdekte inkomzone.

N /12095 rijwoning houtskelet Sint-Niklaas UV

Deze rijwoning wordt gebouwd in een hybride uitvoering (combinatie houtskelet en massiefbouw). De opdrachtgever, een schrijnwerker, bouwt de woning – waarvan de leefruimte (keuken, eetruimte en zitruimte) de volledige eerste verdieping inneemt – zelf. Op de begane grond bevinden zich een garage, een sanitaire cel en een hobbyruimte die door middel van een lichtschacht en de volledig open achtergevel licht krijgen. Op de tweede verdieping bevinden zich de slaapkamers waar de balkenstructuur zichtbaar blijft. Een groot terras op de eerste verdieping, deels overdekt, zorgt voor een enorm open en ruimtelijk gevoel.

R /12093 atelier, museum Sint-Niklaas

vzw Warp heeft ons de vraag gesteld om een concept te ontwikkelen om het huis van wijlen Jan Buytaert om te vormen zodat het meer kan zijn dan enkel een museale opstelling van zijn werk. Het zou ook de functie van creatief onderzoekscentrum moeten vervullen waar tijdelijke tentoonstellingen, kunstenaarsresidenties, archief, administratieve ruimtes en kleine voorstellingen hun plaats krijgen.

N /12092 appartement, kantoor Sint-Niklaas OP

Het project omvat twee delen: enerzijds een kantoor van 150m2 met twee geïntegreerde woningen, elk voorzien van een eigen toegang en anderzijds een rent-an-office concept op de achterliggende ruimte van het zeer diepe perceel. Het concept tracht de voorschriften te interpreteren zodat een gebouw kan ontstaat dat vrij invulbaar is, voldoende licht en lucht brengt en stedenbouwkundig een meerwaarde kan bieden aan de omgeving.

N /12091 3-gevelwoning Sint-Niklaas OP

Deze 3-gevel woning is het resultaat van het wegsnijden van al het overbodige volume van het maximaal toegestane bouwvolume. Het geboetseerde volume wordt groter per verdieping. De leefruimtes zijn gespreid over twee verdiepingen. Koken en eten gebeurd op de begane grond. De zitruimte en de speelruimte die later als leeshoek/bibliotheek kan dienen is gekoppeld aan het terras op de eerste verdieping en ruimtelijk door middel van een vide gekoppeld aan de eetruimte. Het terugtrekken van het volume op de verdiepingen zorgt voor de nodige privacy en schaduw ten opzichte van de achterliggende appartementen. Een centrale compacte trappenkern ontsluit alle functies tot een uiterst compact en functioneel geheel. Het volume wordt volledig in baksteen opgetrokken zodat het massieve, sculpturale aspect benadrukt wordt. De baksteen wordt op verschillende manieren verwerkt (parament en steenstrips) in waalformaat, claustra als privacyscherm en balustrade.

N /12090 3-gevelwoning Lage Energie Merendree

De voorschriften trachten een ‘landelijke’ bebouwing te omschrijven door de kroonlijsthoogte tot vier meter te beperken. Doch, omwille van de immense diepte die mag worden gebouwd én met de bepaalde nokhoogte is dit een uitgehold begrip. De woning is opgebouwd rond een centrale trappenpartij die tevens dienst doet als lichtbron. Om de massiviteit te benadrukken wordt de woning zowel binnen als buiten grotendeels in gevelmetselwerk opgetrokken.

R /12089 rijwoning monument Antwerpen UV

Het pand maakt deel uit van een geheel van 3 panden die door dezelfde eigenaar tegelijkertijd zijn gebouwd in 1909. De woning zal in al haar glorie worden hersteld en met een gedeeltelijke uitbreiding aan de tuinzijde volledig toegankelijk worden gemaakt. De oorspronkelijke 19e eeuwse standaard plattegrond met een 3-ledige opbouw op een hoog souterrain blijft behouden.

N /12088 rijwoning Sint-Niklaas OP

Het bijzonder smalle perceel bevindt zich tussen zeer grillige bebouwing van de aanpalende panden. Door gebruik te maken van de gunstige oost-west oriëntatie en de stedenbouwkundige mogelijkheid om het profiel van de aanpalende buur te volgen wordt dit een volwaardige woning die ondanks de beperkte oppervlakte ruim en luchtig aanvoelt. De circulatie articuleert de gevel aan de straatzijde. De volledig beglaasde gevel zal deels transparant en deels translucent zijn waardoor de beweging doorheen het huis wordt getoond aan de voorbijganger in de straat.

N /12087 kantoor, paviljoen, rijwoning Baasrode OP

Op de vrijgekomen ruimte – na de afbraak van een opslagplaats – worden twee rijwoningen gebouwd waarvan de linkerwoning aansluit met de woning van de opdrachtgever. De linkerwoning wordt nu als extensie gezien van de bestaande maar kan op termijn volledig autonoom functioneren als woning met praktijkruimte. De leefruimte van de bestaande woning wordt uitgebreid zodat de connectie met het bestaande zwembad en de tuin wordt vergroot. Het concept van de tuin integreert het zwembad, een poolhouse en auto-en fietsenstalplaats.

R /12086 rijwoning Antwerpen OP

Een nieuwe keuken/eetruimte en een badkamer liggen aan de basis van deze verbouwing. De achterbouw wordt deels weggebroken en het volume dat ertussen wordt geschoven volgt de bouwdiepte van de aanpalende panden. De immense glazen achtergevel zorgt voor eenheid, licht en ruimtegevoel. De connectie met de stadstuin wordt opengetrokken en wordt versterkt door het openschuiven van de gevel. Project ism architect Breg Horemans (foto’s 2-8 joao morgado)

R /12084 rijwoning Assebroek OP

De uitbreiding van een rijwoning is in feite een nieuwe link tussen bestaande volumes die een nieuw elan geeft aan de bestaande woning. De ruimtes krijgen elk hun eigen karakter door de specifiek gekozen materialiteit per ruimte verwijzend naar de vroeger aanwezige materialen.

N /12082 appartement, kantoor, magazijn staalskelet Nieuwkerken Waas OP

Het gebouw omvat een kantoor met vergaderruimtes, een toonzaal en magazijn. Op de tweede verdieping is een drie-slaapkamer-appartement ingericht met grote inpandige terrassen aan voor-en achterzijde. De trappenpartij is als een helix opgevat zodat de circulatie tot een minimum beperkt wordt. De begane grond is centraal opengewerkt zodat een relatie tussen de vergaderruimte en toonzaal ontstaat.

N /12080 paviljoen Kapellen VO

Het uitgangspunt bij het ontwerp van deze meditatieruimte is deze ruimte enerzijds een zo sterk mogelijke eigenheid en identiteit te verlenen en anderzijds een zo terughoudend mogelijk karakter te geven. De mogelijkheid of de kans om met één of slechts enkele personen een ruimte te delen die oproept of uitnodigt tot relatieve rust, stilte, bezinning en meditatie is de uitdaging. Het ervaren van een geborgenheid en rustgevende atmosfeer sluit daarbij aan.  Daartoe wordt gezocht naar een evenwichtige dosering tussen geslotenheid of intimiteit met daartegenover eerder suggestie van buitenruimte, continuïteit, aanwezigheid van natuur en het zoveel mogelijk suggestief betrekken van de elementen (aarde, lucht, vuur en water). Een eenvoudige vormentaal en een dito materiaal aanwending lijkt dan ook aangewezen. De notie licht, lucht, oriëntatie en een relatief warm-te-aanvoelen zijn richtinggevende parameters. Het ontwerp, het werk van beeldend kunstenaar Paul Gees wordt in nauwe samenspraak met hem vertaald van sculptuur naar architectuur.

R /12079 3-gevelwoning Wichelen BA
R /11078 vrijstaande woning houtskelet onze-lieve-vrouw-waver
R /11077 3-gevelwoning monument Sint-Niklaas OP

Deze woning – die tot voor kort bij het patrimonium van het stadspark hoorde – wordt gerenoveerd met respect voor de omgeving. De interne ruimtelijke opbouw wordt ondersteboven gedraaid zodat de bewoner optimaal kan genieten van het zicht op het stadspark en de uitgelezen oriëntatie. Het splitlevel trappengeheel wordt vooraan in de woning ingeplant zodat de leefruimtes (keuken en eetruimte op de 1e verdieping en woonruimte op de 2e verdieping) maximaal gebruik kunnen maken van de beperkte oppervlakte. De begane grond bevat een aantal nevenfuncties en het nachtgedeelte. Het ontbreken van private buitenruimte wordt gecompenseerd door een inpandig dakterras op de 2e verdieping. De niet-originele achtergevel en uitbouw worden verwijdert en het nieuwe rasterwerk zorgt voor een visuele samenhang tussen de verschillende delen en de nodige privacy voor het dakterras.

R /11076 rijwoning Sint-Niklaas OP

WINNAAR STADSRENOVATIEPRIJS 2015                     Deze verbouwing laat zich kenmerken als een hele lichte woning met een groot ruimtegevoel. Hiervoor is geopteerd om een volledig beglaasde achtergevel te creëren. Deze zone zorgt ervoor dat het tussenbordes van de trap, de keuken en de bijzondere kijkdoos in de slaapkamer één ruimtelijk geheel vormen. De voormalige donkere inkom- en trappenhal is nu opengewerkt en baadt in het licht en geeft een doorzicht naar de leefruimte. De patio, met schuifraam, kan als annex van de eetruimte worden aanzien en de zitruimte is voorzien van een groot openplooibaar venster, waardoor de volledige breedte één geheel wordt met het aanpalende terras en tuin. Er is ook gekozen om de oorspronkelijke gevel in deze waardevolle wijk te behouden, en eenvoudige en degelijke materialen te gebruiken voor deze woning.

R /11075 rijwoning Sint-Amandsberg

De uitbreiding van deze interbellumwoning tracht alle elementen uit het programma zo compact mogelijk te verenigen. De drager, zowel visueel als constructief, is de boekenkast die de verschillende niveau’s die gecreëerd zijn verbindt. Door de split-level organisatie ontstaan er visuele relaties tussen de ruimtes. Het uniforme materiaalgebruik, oregonmultiplex, in combinatie met de boeken en het dagbed zorgen voor een optimale akoestiek voor de buffetpiano. De keuken staat in directe verbinding met het terras.

11072 tentoonstelling Eke, Nazareth OP

Voor de nieuwe tentoonstellingenreeks “Jonge makers, denkers en bouwers” , een initiatief van het Vai en kunstencampus de Singel zijn we gevraagd een ontwerp te maken als basis voor de tentoonstelling en het debat bij de opening. Het Leie- en Scheldeïnterfluvium tussen Gent en Oudenaarde wordt het proefterrein van de verkenning. Voor dit markante landschap in de Vlaamse Ardennen ontwerpen we een nieuw model van landelijke groepswoningbouw. Een alternatief dus voor de compacte verkaveling of het dorpsappartement in de dichtslibbende lintbebouwing. Een voorstel voor woningen die het landelijke en het landschappelijke ten volle benutten en die samenhorigheid en groepswonen aantrekkelijk maakt. link vai

10071 boek, tentoonstelling Leuven, Sint-Niklaas, Waregem OP

Kunstenaar Hans Demeulenaere heeft ons gevraagd om 8 van zijn installaties te interpreteren/reconstrueren aan de hand van tekeningen en 3D modellen. Het resultaat vormt, samen met teksten van Julie Rodeyns en de hoorberichten van Esther Venrooy, de kunstenaarseditie uitgegeven door MER Paper Kunsthale en vorm gegeven door Studio Luc Derycke.Het boek wordt op 3 september gepresenteerd in Be Part te Waregem, op 5 oktober in het M in Leuven en in Sint- Niklaas door Warp vzw (datum en locatie tbc)

N /10068 vrijstaande woning houtskelet, Lage Energie Meise OP

Deze woning, op een uniek perceel in agrarisch gebied, is het resultaat van het inspelen op de context (oriëntatie en zichten) en de wens van de opdrachtgever om zo goed als mogelijk te scoren als lage-energiewoning.

N /10067 3-gevelwoning Haasdonk

Een driegevelwoning met voorschriften die het “landelijke karakter” moeten trachten te bewerkstelligen, wordt een monoliet blok dat door het verzonken niveau een aantal programmatorische en ruimtelijke mogelijkheden biedt. De voorstudies proberen op verschillende manieren aan het programma van de opdrachtgever te voldoen. Bij voorontwerp 1 zijn alle slaapkamers en sanitaire voorzieningen op de begane grond voorzien en is de leefruimte op de eerste verdieping geplaatst. Voorontwerp 2 tracht meer mogelijkheden aan te bieden door de leefruimte op de begane grond te laten verzinken. Het 3e voorontwerp is een synthese van de 2 voorgaande: alle slaapkamers en sanitaire voorzieningen zijn verzonken waardoor de leefruimte op de 1e verdieping toch het contact met de tuin blijft behouden.

R /10065 kantoor, rijwoning Gent OP

Een tot studentenkamers omgebouwd herenhuis wordt ontdaan van alle in de loop der tijd aangebrachte ingrepen en tot kantoorruimte en pied-à-terre ingericht.Het oorspronkelijke interieur wordt daar waar mogelijk hersteld.

N /10063 3-gevelwoning Lage Energie Sint-Gillis-Waas OP
R /09062 rijwoning Berchem OP
N /09060 rijwoning Sint-Niklaas OP

WINNAAR STADSRENOVATIEPRIJS 2012 CATEGORIE INVULBOUW De opdrachtgevers wensten een woning te bouwen met 3 slaapkamers die – in tegenstelling tot de bestaande woning met de typische aanbouwen die het tot een donker geheel maken – licht en luchtig aanvoelt. Ondanks het beperkte budget is geopteerd om de dragende vloeren en de trappenconstructie in verzorgd industrieel prefabbeton uit te voeren. Om dit programma te realiseren, is ervoor gekozen een split-level trappenhuis te ontwerpen dat de ruimte én lichtverdeler is geworden in de woning. Door het strategisch inplanten van de verschillende functies en de hoogtes per ruimte specifiek aan te passen kon het programma worden georganiseerd. De oost-west oriëntatie wordt uitgebuit met grote glaspartijen, claustra’s en 2 vides die zorgen voor de enorme lichttoetreding in het huis gedurende heel de dag met behoud van privacy. Mede door de planvorming op de beperkte breedte van 407 cm netto én de haaks op de voorgevel ingebrachte split-level trappen voelt deze stadswoning aan als één ruimtelijk geheel.

N /09057 tentoonstelling Sint-Niklaas OP

Coup de ville is een kunstenstadsproject in Sint-Niklaas waar wij het kunstenaarsdorp vormgeven dat van 1 tot 5 oktober op de Grote Markt de portfoliodagen van Warp zal omkaderen. Tachtig kunstenaars uit binnen-en buitenland zullen tijdens deze week leven en werken op de Grote Markt.
Het kunstenaarsdorp is een uitbreiding van de jaarlijkse portfoliodagen en de summerschool die vzw Warp organiseert met professionelen uit de hele wereld: van New York tot Beijing en van Toronto tot Kaapstad. De wereld zal letterlijk gerepresenteerd worden in een dorp op de grootste markt van België. Vormelijk wordt het geheel een nomadisch kamp met mobilhomes, caravans en tenten.
De activiteiten van het kunstenaarsdorp vallen overwegend binnen het kunsteducatief project dat samen met de tentoonstelling georganiseerd wordt. Toch zal het een bijkomende visuele impuls geven aan de tentoonstelling, zelfs al is dit slechts gedurende een week. Centraal staat de ontmoeting.
Het hele concept rond de vormgeving is ingegeven vanuit de afvalstromen die we genereren. Elke samenleving draait rond het beheersen van afvalstromen en hoe om te gaan met dit noodzakelijk onderdeel van de samenleving – waar we het liefst zo weinig mogelijk last van ondervinden maar toch noodzakelijker wijze mee te maken krijgen.

N /09054 3-gevelwoning Lage Energie Sint-Niklaas OP

Deze woning wordt gebouwd op het laatste braakliggende terrein in een verkaveling. Het terrein, dat contradictorisch genoeg het grootste uit de verkaveling is, ligt bijna volledig inpandig achter de aanpalende buren. De oriëntatie is ideaal, doch de voorschriften waren dat allesbehalve. Als resultaat van de ondoordachte eisen om maximaal te bebouwen en de naastgelegen dakvormen door te trekken werd de bouwheer verplicht een ééngezinswoning van 460 m2 te bebouwen. In een sociale verkaveling kan je dit moeilijk als bescheiden woning bestempelen.
Na overleg met de betrokken diensten is het ontwerp aanvaardt waardoor er nu 200 m2 wordt gerealiseerd en de amper vier meter toegangsbreedte zowel als carport, inkom als doorgang naar de tuin dienst doet. De leefruimtes bevinden zich op de eerste verdieping waardoor een panoramazicht op de tuin wordt bekomen. Het slaapgedeelte geeft rechtstreekse toegang tot de tuin op de begane grond. Onder het hellend dak bevindt zich het bureau, een mogelijke extra kamer en een technische ruimte.
Door de compactheid en de inspanningen naar isolatie en ventilatie toe, is deze woning gerealiseerd en gecertificeerd als lage energiewoning met een E-peil 58 en een K-peil 28.

R /09051 vrijstaande woning Essenbeek Halle OP

Deze woning ligt in een zeer landelijke omgeving en de verbouwing bouwt verder op de bestaande archetypische woning op het terrein. Drie bouwaanvragen verder is het uiteindelijke doel – het verbouwen, uitbreiden en bouwfysisch in orde brengen van de bestaande woning – bereikt. De stedenbouwkundige diensten zagen liever de verlinting verder toenemen dan mee te gaan in het verhaal van zichten en doorsteken naar het achterliggende glooiende landschap. De bestaande boomgaard zou hiervoor moeten worden gerooid en de historisch gegroeide bebouwing van de hoeve teniet moeten worden gedaan. Het ontwerp maakt gebruik van een aantal archetypische basiselementen die door de planvorming, uitvergroting en detaillering een herkenbaar doch atypisch karakter geven aan deze woning.

R /08049 rijwoning Sint-Niklaas OP

WINNAAR STADSRENOVATIEPRIJS 2012 CATEGORIE RENOVATIE Om optimaal van daglicht te kunnen genieten en de oriëntatie positief in te zetten in de architecturale opbouw is ervoor gekozen om het plafond van de begane grond deels te verwijderen zodat in de bestaande achtergevel een grote raampartij kon worden gemaakt. Hierdoor valt het licht genereus binnen en wordt een enorm ruimtegevoel gecreërd – ondanks de beperkte breedte van de woning. Dit heeft ook als voordeel dat de beperkte ruimte die ontstaat op de eerste verdieping kon gebruikt worden als een aaneenschakeling van kleine ruimtes als badkamer (doucheruimte, toilet, lavaboruimte) die allemaal overvloedig daglicht binnenkrijgen dankzij de glazen binnenpui over de volledige breedte van de woning. Omwille van het grote hoogteverschil van de straat ten opzichte van de tuin is het terras beëindigd met twee treden die tevens als zitelement kunnen dienen. Alle gevelstenen inclusief het terras zijn recuperatiebakstenen van de woning. De voortuinstrook is afgewerkt met grote betontegels om een verbredend effect te hebben en een makkelijk bereikbare toegang tot de inkom, de meterkast en de fietsenberging te maken.

R /08046 vrijstaande woning houtskelet Roeselare OP
N /08043 3-gevelwoning, kantoor Appels Dendermonde UV

Het terrein is bijzonder: een driehoek net naast de dijk van de Schelde in een bocht waar je zowel stroom op als afwaarts kan kijken. Aan de overzijde: natuurgebied. De 2 woningen op de verdiepingen en de praktijkruimtes met garages op de begane grond zijn ontworpen als één geheel. Het project is een vertaling van de beperkende stedenbouwkundige eisen naar volume, verschijningsvorm, materialen, kleur en inplanting toe.

R /08042 rijwoning houtskelet Lokeren OP

De woning uit de jaren ’50 heeft een zeer rigide indeling met zowel op de begane grond als op de verdieping ruimtes die van grootte niet veel verschillen ondanks hun verschillende functie. De inkomhal is even groot als de leefruimte, als de badkamer en als de slaapkamers. De keuken daarentegen is zeer klein. Om de noodzakelijke functies tot hun vereiste proporties te herleiden, wordt intern geschoven en worden een aantal ruimtes samengevoegd, opgesplitst en uitgebreid. Dit alles binnen een beperkt budget waardoor zowel de ingrepen als de gekozen materialen moeten worden afgewogen tegenover prijs, kwaliteit en te bekomen comfort. De bestaande inpandige garage wordt omgevormd tot inkomhal en zithoek. Deze wordt in verbinding gebracht met de bestaande zithoek. De keuken wordt zijdelings uitgebreid met een eenvoudig beglaasd volume dat zijn vormelijke identiteit haalt uit de afgebroken pergolaconstructie. Het zicht op de symmetrisch aangelegde tuin wordt hierdoor gemaximaliseerd. Een nieuw garagevolume annex tuinberging wordt gerealiseerd achteraan het 70 meter diepe terrein, bereikbaar vanuit de achterliggende straat.

R /07038 3-gevelwoning houtskelet zelzate OP

Aan de basis van deze uitbreiding ligt het acute plaatsgebrek van dit gezin met twee opgroeiende kinderen. De slaapkamers voor zowel de ouders als de kinderen waren heel krap bemeten. De opdrachtgever had zelf het voorstel om een volume bovenop de bestaande woning te plaatsen als extra slaapkamer met dressing en er waren nog tal van andere wensen en noden. Na analyse van het bestaande plan bleek het interessanter, omwille van de interne logica in de woning, om de zone naast de woning – die nog een extra uitbreiding van anderhalve meter toeliet – te gebruiken in combinatie met de bovenbouw.

R /07034 rijwoning Sint-Niklaas UV

In deze art-deco rijwoning was reeds door de vorige eigenaar verbouwd aan het bijgebouw. De ingrepen die toen zijn uitgevoerd zorgden ervoor dat alle contact met de tuin verbroken was. Bovendien heeft de woning een niet erg gunstige oriëntatie met het noorden op de achtergevel. Een interne reorganisatie heeft ervoor gezorgd dat in de woonvertrekken, die nu in het bijgebouw worden gesitueerd, maximaal van dag-en zonlicht kunnen genieten. Een gigantische vide van zes meter hoogte, negen meter lengte en anderhalve meter breedte koppelt leefruimte, keuken en dressing. Op de zolder is – door middel van het deels verwijderen van het plafond van de 2e verdieping – een duplex gemaakt die als tweede kinderkamer dient.

R /07033 vrijstaande woning onze-lieve-vrouw-waver OP
R /07032 rijwoning Sint-Niklaas OP
R /07029 rijwoning Sint-Niklaas OP

Deze rijwoning is opgevat als een slakkenhuis. Een continue ruimte zorgt ervoor dat er een maximale ruimtebeleving ontstaat op dit smalle, lange  perceel. Het stedenbouwkundige profiel liet ons toe een ruimtelijk geïntegreerde “uitbouw” te ontwerpen. De relaties tot de functies onderling worden zowel visueel als functioneel gelinkt door de trappenpartij die het uitgangspunt vormt van dit ontwerp.

R /06022 rijwoning Roeselare OP
R /06021 atelier, rijwoning Oostende OP
N /05017 rijwoning Deurne UV

De aanleiding om gebruik te maken van het split-level principe in deze woning is de bestaande kelderruimte en de beperkte beschikbare oppervlakte voor het gevraagde programma. Alle functies zijn samengebracht in de kast die van kelder tot zolder door loopt. De circulatie wordt hierdoor dubbel gebruikt vanwege de beperkte ruimte. Elke niveau heeft zijn functie. De uiterst eenvoudige visuele opbouw en afwerking trachten bij te dragen aan het ruimtegevoel in deze rijwoning.

R /03002 kantoor, rijwoning Sint-Niklaas OP

Het voormalige magazijn van 4,5 meter breedte en 68 meter diepte werd verbouwd tot woning met architectenbureau. De lichttoetreding, door middel van patio’s en dakkoepels, heeft de visuele en functionele relaties in het pand bepaald. De carport en inkom/traphal worden als overgangszone gebruikt tussen woning en bureau. De eigenlijke woning is opgevat als één ruimte die door middel van vides de twee verdiepingen verbindt. De volledige begane grond wordt als kantoor gebruikt.