Back
Toon info

12080
Paviljoen
Kapellen – 2012

Het uitgangspunt bij het ontwerp van de meditatieruimte is deze ruimte enerzijds een zo sterk mogelijke eigenheid en identiteit te verlenen en anderzijds een zo terughoudend mogelijk karakter te geven. De mogelijkheid of de kans om met één of slechts enkele personen een ruimte te delen die oproept of uitnodigt tot relatieve rust, stilte, bezinning en meditatie is de uitdaging. Het ervaren van een geborgenheid en rustgevende atmosfeer sluit daarbij aan. Daartoe wordt gezocht naar een evenwichtige dosering tussen enerzijds geslotenheid en intimiteit met daartegenover de suggestie van buitenruimte, continuïteit, aanwezigheid van natuur en het suggestief betrekken van de elementen (aarde, lucht, vuur en water). Een eenvoudige vormentaal en een dito materiaal is dan ook aangewezen. De notie licht, lucht, oriëntatie en een relatief warmte-aanvoelen zijn richtinggevende parameters. Het ontwerp, het werk van beeldend kunstenaar Paul Gees wordt in nauwe samenspraak met hem vertaald van sculptuur naar architectuur.