15127

Back
Toon info

15127

Het verleden is terug tot leven gewekt. Een oude vervallen brouwerij is nieuw leven ingeblazen. Oud en nieuw zijn samengebracht. Een nieuwe routing is door de gebouwen heen aangebracht en de ruimtes zijn aangepast geworden om zowel op productioneel vlak als toeristisch vlak een meerwaarde te bieden. De boomgaard is in relatie gebracht met de brouwerij door middel van een nieuw paviljoen.